12 chòm sao

Cách điều trị mụn bọc cho da tuổi trưởng thành

12/04/2019

Khi da đã qua tuổi trưởng thành không có nghĩa là đã qua thời kỳ bị mụn. Trên thực tế, da vẫn có thể bị mụn ở mọi độ tuổi. Tuy nhiên, lý do mọc mụn ở 2 lứa tuổi này hoàn toàn khác nhau. Da ở tuổi trưởng thành...
Xem thêm
02836 36 66 55